Про компанію

Home » Про компанію

ТОВ «Перша Інвестиційна Спілка» створена при співпраці та за підтримки багатьох провідних компаній Українського ринку IT-послуг та вміщує в собі один з найкращих кадрових потенціалів та досвід успішного ведення бізнесу в галузі IT.

Основним напрямком діяльності компанії є надання послуг фіксованого широкосмугового радіодоступу (радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів). Характеристики радіосистем фіксованої радіослужби відповідають технічним вимогам стандарту ETSI EN 302 326-2. Даний стандарт для парного діапазону 1900-1920 і 1980-2000 МГц визначено вимогами п. 24 Розділу 1 “Діючі технології” Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. №815.

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 07.12.2007 року № 1019 ТОВ «Перша Інвестиційна Спілка» внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Свою діяльність в сфері телекомунікацій ТОВ «Перша Інвестиційна Спілка»  здійснює на підставі ліцензій № 7095 від 11.12.2012 р та № 7468 від 20.08.2013р.

Мережа фіксованого широкосмугового радіодоступу передачі даних ТОВ «Перша Інвестиційна Спілка» побудована з використанням парних смуг радіочастот 1900-1920 МГц. і 1980-2000 МГц. та охоплює територію всіх регіонів України (крім тимчасово окупованих територій). Все обладнання, яке використовується в мережі, сертифіковане в Україні та відповідає стандарту ETSI EN 302 326-2.

ТОВ «Перша Інвестиційна Спілка» приймає безпосередню участь в робочій групі  з впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4G), котра проводиться в Україні під керівництвом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ).